"DAROM 2011" Talka Ežerėlio (Žiemkelio) pievoje

Kviečiame visus Balandžio 16 d. 14 val. prisidėti prie talkos Ežerėlio pievoje.

Teritorija apie 10 km V kryptimi nutolusi nuo Kauno miesto ir priklauso Kauno apskrities, Kauno rajonui. Išeksploatuoto durpyno vietoje įrengtos polderinės pievos, apsuptos daugiausia miškingomis teritorijomis. Dalis pievų yra nuolat apsemiamos. Pasak ornitologo Juozo Miškinio, žvejų ir kitų lankytojų pamėgtuose vietose gausu nesurinktų šiukšlių.

Čia aptinkamos ES svarbos rūšys: didysis baublys, nendrinė lingė, plovinė vištelė, griežlė, pilkoji gervė, stulgys, balinė pelėda, paprastoji medšarkė.

Gaila, bet Ežerėlis neturi saugomos teritorijos statuso, nors šiose pievose aptikta 12 perinčių paukščių rūšių, įtrauktų į Lietuvos Raudonąją Knygą tokių kaip švygžda, juodoji  žuvėdra, gulbė giesmininkė.

Kontaktiniai asmenys:

Juozas Miškinis miskinisj@takas.lt

Gediminas Petkus gediminas.petkus@birdlife.lt

 


 

 

 

                                 

]]>

Reti stebėjimai

2020-08-04
Falco columbarius
2020-08-01
Falco columbarius
2020-08-02
Circus cyaneus
2020-07-21
**NAUJA RUŠIS/NEW SPECIES**
2020-07-28
Branta canadensis
2020-07-28
Phalaropus lobatus
2020-07-28
Calidris falcinellus
2020-07-28
Falco vespertinus
2020-07-23
Athene noctua LOFK
2020-07-27
Motacilla cinerea LOFK