Baigiamas rengti naujas "Paukščių" numeris

 Jau baigiamas rengti žurnalo „Paukščiai“ 7-as (2010 m. Nr.3) numeris. Jame rasite:

LOD žinios
R. Karpuška. Paukščių stebėtojų šventė „Žalia varna 2010“
LOD informacija. Rudeniniai LOD renginiai
LOD informacija. Lietuvos ornitologų draugija įgyvendina ir dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus
Padedame paukščiams
V. Jusys, R. Jakaitis, E. Kavaliauskas, J. Morkūnas. Bitininkai plinta Lietuvoje
Ornitofaunistiniai stebėjimai
V. Jusys. Ornitofaunistiniai stebėjimai Lietuvoje 2010 m. vasarą
D. Straševičius. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse 2010 m. vasarą
Naujos paukščių rūšys Lietuvoje
Antanas PETRAŠKA. Puikioji cyplė (Anas sibilatrix) užklydo į Nemuno deltą.
Eglė PAKŠTYTĖ. Šiaurinė kanadinė berniklė (Branta huthinsii) - naujai išskirta paukščių rūšis
Julius MORKŪNAS, Vytautas JUSYS. Naują paukščių rūšį Lietuvai – taurųjį sakalą (Falco herrug) užfiksavo palydovas
Laukiame jų ir Lietuvoje
S. Karalius. Juodasis grifas Aegypius monachus
Paukščių žiedavimas
D.Straševičius. Paukščių žiedavimo stotys: Stora Fjäderägg
Ornitologinės kelionės
J. Morkūnas. Paukščių stebėjimai saulėtoje Floridoje
Ivairenybės
L. Burbaitė. Pelėsakaliai Vilniuje
D. Banevičienė. Neįprasta liepsnelių perėjimo vieta
J. Morkūnas. Didelis baltųjų gandrų būrys
V. Jusys. Balta šelmeninė kregždė
R. Rimkus. Urvinės antys apsigyveno garaže
J. Bilinskas. Girios daugiabutis
]]>
 Jau baigiamas rengti žurnalo „Paukščiai“ 7-as (2010 m. Nr.3) numeris. Jame rasite:

LOD žinios
R. Karpuška. Paukščių stebėtojų šventė „Žalia varna 2010“
LOD informacija. Rudeniniai LOD renginiai
LOD informacija. Lietuvos ornitologų draugija įgyvendina ir dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus
Padedame paukščiams
V. Jusys, R. Jakaitis, E. Kavaliauskas, J. Morkūnas. Bitininkai plinta Lietuvoje
Ornitofaunistiniai stebėjimai
V. Jusys. Ornitofaunistiniai stebėjimai Lietuvoje 2010 m. vasarą
D. Straševičius. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse 2010 m. vasarą
Naujos paukščių rūšys Lietuvoje
Antanas PETRAŠKA. Puikioji cyplė (Anas sibilatrix) užklydo į Nemuno deltą.
Eglė PAKŠTYTĖ. Šiaurinė kanadinė berniklė (Branta huthinsii) - naujai išskirta paukščių rūšis
Julius MORKŪNAS, Vytautas JUSYS. Naują paukščių rūšį Lietuvai – taurųjį sakalą (Falco herrug) užfiksavo palydovas
Laukiame jų ir Lietuvoje
S. Karalius. Juodasis grifas Aegypius monachus
Paukščių žiedavimas
D.Straševičius. Paukščių žiedavimo stotys: Stora Fjäderägg
Ornitologinės kelionės
J. Morkūnas. Paukščių stebėjimai saulėtoje Floridoje
Ivairenybės
L. Burbaitė. Pelėsakaliai Vilniuje
D. Banevičienė. Neįprasta liepsnelių perėjimo vieta
J. Morkūnas. Didelis baltųjų gandrų būrys
V. Jusys. Balta šelmeninė kregždė
R. Rimkus. Urvinės antys apsigyveno garaže
J. Bilinskas. Girios daugiabutis
]]>
 Jau baigiamas rengti žurnalo „Paukščiai“ 7-as (2010 m. Nr.3) numeris. Jame rasite:@page_break@

LOD žinios
R. Karpuška. Paukščių stebėtojų šventė „Žalia varna 2010“
LOD informacija. Rudeniniai LOD renginiai
LOD informacija. Lietuvos ornitologų draugija įgyvendina ir dalyvauja įgyvendinant šiuos projektus
Padedame paukščiams
V. Jusys, R. Jakaitis, E. Kavaliauskas, J. Morkūnas. Bitininkai plinta Lietuvoje
Ornitofaunistiniai stebėjimai
V. Jusys. Ornitofaunistiniai stebėjimai Lietuvoje 2010 m. vasarą
D. Straševičius. Retų paukščių stebėjimai kaimyninėse šalyse 2010 m. vasarą
Naujos paukščių rūšys Lietuvoje
Antanas PETRAŠKA. Puikioji cyplė (Anas sibilatrix) užklydo į Nemuno deltą.
Eglė PAKŠTYTĖ. Šiaurinė kanadinė berniklė (Branta huthinsii) - naujai išskirta paukščių rūšis
Julius MORKŪNAS, Vytautas JUSYS. Naują paukščių rūšį Lietuvai – taurųjį sakalą (Falco herrug) užfiksavo palydovas
Laukiame jų ir Lietuvoje
S. Karalius. Juodasis grifas Aegypius monachus
Paukščių žiedavimas
D.Straševičius. Paukščių žiedavimo stotys: Stora Fjäderägg
Ornitologinės kelionės
J. Morkūnas. Paukščių stebėjimai saulėtoje Floridoje
Ivairenybės
L. Burbaitė. Pelėsakaliai Vilniuje
D. Banevičienė. Neįprasta liepsnelių perėjimo vieta
J. Morkūnas. Didelis baltųjų gandrų būrys
V. Jusys. Balta šelmeninė kregždė
R. Rimkus. Urvinės antys apsigyveno garaže
J. Bilinskas. Girios daugiabutis
]]>

Reti stebėjimai

2020-07-14
Saxicola rubicola LOFK
2020-07-13
Falco columbarius
2020-07-09
Acrocephalus agricola LOFK
2020-07-08
Saxicola rubicola LOFK
2020-07-06
Emberiza calandra
2020-07-08
Gavia stellata
2020-07-07
Circus cyaneus
2020-07-07
Ixobrychus minutus
2020-07-03
Microcarbo pygmeus LOFK
2020-07-06
Acrocephalus dumetorum