Atšaukiamas LOD narių visuotinis susirinkimas

Šių metų vasario mėn. 26 d. VĮ Registrų centro Informaciniame pranešime Nr. 2020-057 (6 – 7 psl.) bei oficialiame Lietuvos ornitologų draugijos internetiniame tinklalapyje (http://www.birdlife.lt/2020-m-kovo-21-22-d-vyks-lod-nariu-visuotinis-susi) buvo paskelbtas viešas pranešimas apie 2020-03-21 – 2020-03-22 dienomis šaukiamą visuotinį Lietuvos ornitologų draugijos narių visuotinį susirinkimą.

Lietuvos ornitologų draugija, atsižvelgdama į 2020 m. vasario mėn. 26 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 152 paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, į LR Sveikatos aplinkos ministerijos rekomendacijas/nurodymus, pripažįsta tai nenugalimos jėgos aplinkybėmis (force majeure), sudarančiomis kliūtis vykdyti tam tikras įstatyme ir Draugijos įstatuose numatytas pareigas ir praneša, kad 2020-03-21 ir 2020-03-22 dienomis turėjęs vykti visuotinis narių susirinkimas atšaukiamas ir neįvyks. Eilinis visuotinis Draugijos narių susirinkimas Įstatų nustatyta tvarka bus šaukiamas nedelsiant po to, kai išnyks minėtos aplinkybės, kai bus atšaukta ekstremali padėtis.


Reti stebėjimai

2020-03-28
Branta bernicla
2020-03-28
Regulus ignicapilla
2020-03-27
Sylvia atricapilla
2020-03-26
Milvus milvus
2020-03-27
Haliaeetus albicilla
2020-03-27
Phoenicurus ochruros
2020-03-26
Haliaeetus albicilla
2020-03-21
Mergellus albellus
2020-03-25
Anser albifrons
2020-03-25
Anser erythropus