birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Atnaujintas globaliai nykstančių paukščių rūšių sąrašas

Tarptautinė paukščių apsaugos organizacija BirdLife International 2012 metais atnaujino daugiau nei 10.000 pasaulio paukščių rūšių būklės apžvalgą, kuri paprastai atliekama kas ketverius metus. Gauti nedžiuginantys rezultatai ne tik iš tropinių kraštų, bet ir iš Šiaurės Europos. Čia Baltijos jūroje žiemojančių ledinių ančių (Clangula hyemalis) populiacija per paskutinius 20 metų sumažėjo daugiau nei vienu milijonu individų ir rūšis priskirta globaliai nykstančių kategorijai. Kitos Baltijos jūroje žiemojančios jūrinės anties – nuodėgulės (Melanitta fusca) būklė dar blogesnė ir ši pasauliniu mastu nykstanti rūšis įvardijama kaip esanti išnykimo pavojuje.

Ledinė antis (Clangula hyemalis). Wikimedia 

Iki šiol neaiškios šių rūšių tokio spartaus nykimo priežastys, tačiau abi Baltijos jūroje žiemojančios ančių rūšys stipriai kenčia dėl žuvimo žvejų tinkluose; pavojų taip pat grėsmę kelia tarša naftos produktais. „Skaičiai yra gąsdinantys. Mes esame įsitikinę, kad paukščiai nepasitraukė į kitas teritorijas ir pateikti skaičiai parodo realiai vykstantį populiacijos katastrofišką nykimą", - sakė Andy Symes, BirdLife organizacijos Pasaulinės rūšių programos ekspertas.

Bendra informacija apie BirdLife International paskutinės pasaulinės paukščių apžvalgos rezultatus
1. Iki 2012 metų aprašytos 10.064 paukščių rūšys, iš kurių beveik 300 rūšių buvo siūloma peržiūrėti buvusį statusą. Po išsamių diskusijų tarp įvairių BirdLife partnerių, peržiūrėtas 208 paukščių statusas.
2. 130 rūšys įvardintos kaip išnykusios, 4 išnyko laisvėje, 197 yra kritinėje būklėje ir yra ties išnykimo riba, 389 rūšims šiuo metu kyla išnykimo pavojus, 727 priskirtos pažeidžiamų kategorijai, 880 rūšims gręsia nykimo pavojus, 7.677-ių būklė kelia nedaug rūpesčio, o apie 60 rūšių trūksta duomenų, kad įvertinti jų esamą būklę.
3. 1.313 paukščių rūšių vertinamos kaip esančios išnykimo pavojuje. Šiai grupei priskiriamos trims aukščiau minėtoms kategorijoms priskirti paukščiai: esantys kritinėje būklėje ir ties išnykimo riba; kuriems šiuo metu kyla išnykimo pavojus; pažeidžiamos rūšys. Taigi, kas aštunta pasaulyje sutinkama sparnuočių rūšis yra išnykimo pavojuje.
4. Globaliai nykstančių kategorijai BirdLife International priskiria rūšis, kurios yra įvairaus lygio išnykimo pavojuje (globaliai nykstančios šiuo metu), o taip pat kurioms gręsia nykimo pavojus (potencialios globaliai nykstančios). Taigi pasaulyje šiuo metu yra 2.193 globaliai nykstanti paukščių rūšis. Europoje šiai kategorijai priskiriamos 53 paukščių rūšys (žiūrėti pridedamą sąrašą).
 
Daugiau informacijos apie pasaulio nykstančias rūšis rasite:

]]>

Reti stebėjimai

2022-01-17
Aquila chrysaetos
2022-01-17
Falco columbarius
2022-01-18
Cygnus cygnus
2022-01-18
Erithacus rubecula
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-18
Falco columbarius
2022-01-18
Cinclus cinclus
2022-01-17
Turdus viscivorus
2022-01-06
Columba palumbus
2022-01-06
Columba palumbus