birdlife.lt - Mes dirbame paukščiams ir žmonėms

Aplinkos ministerija klaidina dėl vandens paukščių medžioklės Žuvinto biosferos rezervate

Aplinkos ministerija klaidina visuomenę, jog Žuvinto, Amalvo ir Žaltyčio Paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje draudžiama migruojančių paukščių medžioklė. Nuo sovietmečio laikų ornitologinio draustinio statusą turėjusiame Žaltyčio ežero draustinyje, kuriam naujame tvarkymo plane suteiktas botaninio-zoologinio draustinio statusas, teisiškai leidžiama vandens paukščių medžioklė. Nepaisant, jog daugiau nei 50 metų čia buvo saugomos migruojančių vandens paukščių sankaupos. Būtent taip medžioklę reglamentuoja specialių žemės naudojimo sąlygų botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose 79 straipsnio sąlygos.
Medžioklę minėtas teisės aktas leidžia medžioti ir į Žuvinto BR patenkančius Amalvo ar Kiaulyčios draustiniuose, nors pastarasis ribojasi su griežtos apsaugos rezervatine zona.
Taigi, Žuvinto BR migruojančius paukščius valstybė saugo tik deklaratyviai, nes neuždraudus medžioklės dar niekas pasaulyje nesugalvojo kaip galima užtikrinti jų apsaugą.

Žuvintas. Eugenijaus Drobelio nuotrauka

Išsamiau skaitykite:
https://www.alytausnaujienos.lt/vals-ty-bi-ne-sau-go-mu-te-ri-ri-ju-tar-ny-ba-zu-vin-bios-fe-ros-re-zer-va-te-van-dens-pauks-ciu-me


Reti stebėjimai

2021-11-27
Ciconia ciconia
2021-11-27
Melanitta nigra
2021-11-26
Grus grus
2021-11-26
Linaria flavirostris
2021-11-24
Grus grus
2021-11-24
Phylloscopus collybita
2021-11-23
Motacilla alba
2021-11-23
Grus grus
2021-11-23
Haematopus ostralegus
2021-11-21
Ciconia ciconia