24 valandų paukščių stebėtojų maratonas jau šį savaitgalį!

Jau skelbėme, kad 2011 metų birželio 10 – 12 d. Lietuvos ornitologų draugija (LOD) organizuoja  24 valandų paukščių stebėjimo maratoną "Vėlūnai 2011".  Tai naujo pobūdžio paukščių stebėtojų varžybos, kurių metu susiskirstę į komandas ar pavieniui paukščių stebėtojai varžysis, kam per 24 valandas numatytoje teritorijoje pavyks užregistruoti kuo daugiau paukščių rūšių. Tačiau būtina nurodyti ne tik rūšies pavadinimą, bet ir stebėtų paukščių skaičių.

Varžybos vyks šioje teritorijoje. Žemėlapis Renkamės Reginos Glebavičienės sodyboje Vėlūnuose Ignalinos r. Žemėlapis Dalyviai savarankiškai renkasi keliavimo maršrutą ir poilsio stoteles, tačiau registruoja tik nurodytoje teritorijoje stebėtus paukščius.


Dalyvavimas

24 valandų paukščių stebėjimo maratone "Vėlūnai 2011" gali dalyvauti visi paukščių stebėtojai, nepriklausomai nuo amžiaus ir paukščių stebėjimo patirties. Varžybose gali dalyvauti tiek komandos po 2-4 asmenis, tiek pavieniai asmenys. Savarankiškai pasirenkama ir pasirūpinama transporto priemonėmis – automobiliais, dviračiais ar pėsčiomis. Perspėjame, kad dauguma teritorijos kelių yra prastos būklės.

Nakvynė sodyboje (1 naktčiai) 30 lt asmeniui. Dalyviai turi patys apsimokėti kelionės išlaidas, jei dalyvaus komanda su automobiliu - kuro maratono metu išlaidas ir pasirūpinti maistu, paukščių stebėjimo įranga, apibūdintojais. Organizatoriai pateiks teritorijos žemėlapius, turima informacija apie vietovės paukčšius, pasirūpins užkandžiais.

Būtina išankstinė registracija iki 2011 metų birželio 8 d.! Registruojantis nurodoma:
   1. Vardas ir pavardė (jei dalyvaujama kaip komanda, nurodoma visų komandos dalyvių vardai ir pavardės).
   2. Kontaktinis telefonas ir el.paštas.
   3. Komandos pavadinimas (komandinio dalyvavimo atveju).
   4. Reikalingas nakvynių skaičius sodyboje.

Registruojamasi susisiekiant su Gediminu el. paštu: gediminas.petkus@birdlife.lt arba mob. tel. 861613348

PROGRAMA

Birželio 10 d.(penktadienis), Vėlūnai  Reginos Glebavičienės  Sodyba

16.00 - 19.00 – Atvykimas , registracija vyks R. Glebavičienės Sodyboje.

19.00 - 20.00 –  Trumpas teritorijos ornitofaunos pristatymas, taisyklių paaiškinimai, konsultacijos, informacinių paketų įteikimas, totalizatorius ir t.t.
20.00 – Varžybų startas 

Birželio 11 d. (šeštadienis), Vėlūnai  Reginos Glebavičienės  Sodyba

20.00 – Finišas R.Glebavičienės sodyba.

20.30 – Rezultatų pristatymas, nugalėtojų paskelbimas, apdovanojimai ir neformali vakarienė.
23.00 - ... Vakaronė

Varžybų taisyklės

Varžybų metu visi dalyviai privalo griežtai laikytis ne tik kelių eismo taisyklių, bet ir maratono taisyklių bei gamtosaugos reikalavimų, o taip pat  ir nerašytų paukščių stebėtojo etikos normų, privalo paisyti teises į privačią nuosavybę.
Jaunesni nei 14 m. dalyviai būtinai turi būti komandoje su pilnamečiu.
Jiems patogiomis transporto priemonėmis  dalyviai pasirūpina patys. Organizatoriai neatsako už transporto priemonių gedimus ar kitus įvairius pažeidimus. Varžybose dalyvaujanti komanda gali naudotis keliomis transporto priemonėmis, tačiau visuomet turi būti kartu. Komandos nariai gali paukščių ieškoti pavieniui, bet tam, kad jį užregistruotų, turi matyti bent du komandos nariai.
Visus varžybų dalyvius identiškais maratono teritorijos žemėlapiais, varžyboms reikalingais dokumentais aprūpina organizatoriai.
Maratono dalyviams leidžiama naudotis žiūronais ir teleskopais. Tačiau draudžiama naudoti technines paukščių viliojimo priemones (pavyzdžiui, paukščių balsų įrašų retransliavimo priemones), prijaukintus laukinius paukščius, paukščių muliažus. Sugautų, rastų negyvų, nelaisvėje laikomų paukščių stebėjimai neregistruojami. Registruojamos tik laisvėje pastebėtos visos laukinių paukščių rūšys.

Paukščiai negali būti fiksuojami už varžybų teritorijos ribų.

Nakvynei sustoti (stovyklauti) galima tik tam skirtose stovyklavietėse bei poilsiavietėse.

Už taisyklių pažeidimus, dalyviams ir komandoms skiriami baudos taškai. Už grubius taisyklių pažeidimus dalyviai ar komandos gali būti diskvalifikuojamos. Varžybų taisyklių kontrolę atlieka paskirti teisėjai. Jie taip pat susumuoja varžybų rezultatus ir pagal juos skelbia nugalėtojus.
Nugali tie dalyviai ar komanda, kurie per visą varžybų laiką pasiekia geriausią rezultatą – pamato daugiausiai paukščių rūšių ir gauna mažiausiai baudos taškų.

Papildomi prizai bus įteikti ai komandai(oms), kuri(os) suras naują teritoriją, atitinkančią Paukščiams svarbių teritorijų kriterijus, t.y. neįtrauktą į dabartinius PST sąrašus (kriterijus žiūrėti prisegtame dokumente).

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijos paukščiai

 

 

 

Teritorijoje veisimosi metu stebėtos praktiškai visos Lietuvoje perinčios globaliai nykstančios paukščių rūšys: rudė (Drūkšių ež.), didysis erelis rėksnys (prie Birvėtos tvenkinių), griežlė (visose pievose), stulgys (Svylos slėnyje, taip pat stebėtas Pušnies pelkėje ir Drūkšelės slėnyje), paprastasis griciukas (žinoma virš dešimt radviečių), didžioji kuolinga (Svylos-Birvėtos-Dysnos baseinuose, Pušnies apylinkės, Drūkšių ež.), žalvarnis (netoliese Grybėnų), meldinė nendrinukė (Pušnies ir gretimos pelkės). Iš jų, griežlė, stulgys, paprastasis griciukas, didžioji kuolinga ir meldinė nendrinukė priskirtos perinčių kategorijai. Iš Lietuvoje perinčių globaliai nykstančių paukščių, nematytas tik rudasis peslys. Be jų, varžybų teritorijoje peri ar ankstesniais metais perėjo toliau išvardintos saugomos paukščių rūšys: juodakaklis naras, rudakaklis ir juodakaklis kragai, didysis baltasis garnys, didysis baublys, juodasis gandras, gulbė giesmininkė, pilkoji žąsis, pilkoji, šaukštasnapė ir smailiauodegės antys, didysis ir vidutinysis dančiasnapiai, vapsvaėdis, juodasis peslys, vištvanagis, jūrinis erelis, mažasis erelis rėksnys, žuvininkas, pievinė lingė, sketsakalis, pelėsakalis, startsakalis, tetervinas, kurtinys, putpelė, švygžda, plovinė vištelė, pilkoji gervė, jūršarkė, juodkrūtis bėgikas, gaidukas, raudonkojis tulikas, tikutis, mažasis kiras, mažoji ir juodoji žuvėdros, uldukas, uralinė, žvirblinė ir balinė pelėdos, lututė, tulžys, kukutis, žalioji ir pilkoji meletos, baltnugaris ir tripirštis geniai, dirvoninis kalviukas, geltongalvė kielė, mėlyngurklė, ūsuotoji zylė, plėšrioji medšarkė, pilkoji starta. Mūsų galva, net 59 tikrai perinčios saugomos paukščių rūšys yra tikrai daug sakantis faktas apie pasirinktos teritorijos išskirtinę ornitologinę vertę.  Ne mažiau ornitologinės vertės teritorijai suteikia ir pirmą kartą šalyje aptikti perint: cyplė (Birvėtos tvenkiniai ir Drūkšių ež.) ir žaliakojis tulikas (Adutiškio aukštapelkė), o taip pat perėjimo požymius demonstravęs oželis nykštukas (Pušnies pelkės pakraštys). Todėl belieka tikėtis, kad bent daugumą šių rūšių užregistruos ir varžybų dalyviai, tuo pačiu atnaujindami žinias apie stebimos teritorijos saugomų rūšių gausą ir jų paplitimo ypatumus. Iš kitos pusės, jei susrinks gausus stebėtojų būrys, pilnai tikėtini ir nauji ornitofaunistiniai atradimai bei naujų, atskiroms rūšims svarbių teritorijų, atradimas.

Detaliau apie stebimos teritorijos paukščius varžybų organizatoriai papasakos dalyviams prieš pat varžybas.

PST sąrašas

]]>

Reti stebėjimai

2020-03-28
Branta bernicla
2020-03-28
Regulus ignicapilla
2020-03-27
Sylvia atricapilla
2020-03-26
Milvus milvus
2020-03-27
Haliaeetus albicilla
2020-03-27
Phoenicurus ochruros
2020-03-26
Haliaeetus albicilla
2020-03-21
Mergellus albellus
2020-03-25
Anser albifrons
2020-03-25
Anser erythropus