2017 m. kovo 11-12 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos narių Visuotinis susirinkimas

Šių metų kovo 11-12 d. Kaune, viešbutyje „Magnus“ vyko Lietuvos ornitologų draugijos (toliau – LOD arba Draugijos) narių Visuotinis susirinkimas už 2016 m. (toliau – Susirinkimas). Iš 238 į Susirinkimą Kaune atvyko 68 Draugijos nariai, iš kurių pirmą jo dieną dalyvavo 64 nariai ir sudarė Susirinkimo kvorumą.

Be įprastos darbotvarkės – Draugijos sekretoriato, Tarybos, Kontrolės komisijos ir Lietuvos ornitofaunistinės komisijos ataskaitų, buvo renkami LOD Tarybos ir Kontrolės komisijos nariai. Susirinkime dalyvavusieji LOD nariai patvirtino Draugijos Sekretoriato 2016 m. veiklos ir finansines ataskaitas bei LOD Tarybos ataskaitą.

Apibendrinus Susirinkimo metu vykusio balsavimo rezultatus (64 Susirinkime dalyvavusių ir 16 elektroninių paštų balsavusių LOD narių), Draugijos Tarybos nariais išrinkti: Algis Butleris, Marius Čepulis, Arūnas Čerkauskas, Vytautas Eigirdas, Kęstutis Jarmalavičius, Darius Norkūnas ir Žydrūnas Preikša. LOD Kontrolės komisijos nariais išrinkti Vidmantas Adamonis, Vytautas Sabaliauskas ir Laimonas Šniaukšta.  

Pirmą Susirinkimo dieną dalyviai taip pat buvo supažindinti su svarbiausių LOD projektų rezultatais. Be to, aptartos 2017 metais planuojamos LOD veiklos, kurioms pritarė Susinikime dalyvavę Draugijos nariai. Vėliau aptarti Lietuvos perinčių paukščių atlaso rezultatai ir tolimesni šios iniciatyvos darbai bei iškylusių sunkumų galimi sprendimai. Pirmos dienos pabaigoje, jau laisvos programos metu vyko filmo „Kurtiniai sugrįžta“ peržiūra, Julius Morkūnas papasakojo apie savo kelionę į Rusijos šiaurę – Kalgujevo salą. Vėliau vakare aptarta LOD narių Igorio Semionovo ir Rūtos Kembrytės savanoriška iniciatyva, kuriant paukščių stebėjimo duomenų registravimo sistemą.

Antrosios Susirinkimo dienos pradžia buvo skirta 2016 ir 2017 m. “Metų paukščio“, „Kalėdinio paukščių stebėjimo maratono“ akcijos, žiemojančių vandens paukščių apskaitų ir bitininkų apsaugos iniciatyvos rezultatų pristatymui. Po to, su Gamtosaugos projektų vystymo fondo veikla supažindino jos direktorius, LOD narys Saulis Skuja. Atskira Susirinkimo sesija buvo skirta duomenų pateikimui Saugomų rūšių informacinei sistemai, kuri sukurta siekiant užtikrinti minėtų rūšių tinkamą apsaugą. Pabaigoje LOD sekretoriato darbuotojai supažindino Susirinkimo dalyvius su naujo projekto, skirto ornitologinio turizmo plėtrai Pietų Lietuvoje ir gretimuose Lenkijos rajonuose, tikslais ir uždaviniais, naujai LOD organizuojamais paukščių pažinimo kursais, taip pat aptarti 2 proc. paramos skirtų lėšų naudojimo klausimai.

Vykusio LOD narių visuotinio narių Susirinkimo programą surasite čia

Visi susirinkimo metu skaityti pranešimai greitu metu bus patalpinti žemiau.

Artimiausiu metu portale bus patalpintas ir susirinkimo protokolas.

LOD Visuotinio narių susirinkimo akimirkos:

LOD direktorius Liutauras Raudonikis. Darbotvarkės pristatymas. G.Petkaus nuotrauka

Susirinkimo pirmininku išrinktas Vidmantas Adomonis. M.Ilčiuko nuotrauka

LOD narė Ingrida Meškinytė. M. Ilčiuko nuotrauka

LOD Tarybos narys Algis Butleris pristato Tarybos veiklą. G. Petkaus nuotrauka

LOD nariai. G.Petkaus nuotrauka

Kavos pertraukėlė. G. Petkaus nuotrauka

Kavos pertraukėlė. LOD nariai Armandas Naudžius ir Gediminas Eigirdas. G. Petkaus nuotrauka

Kavos pertraukėlė. LOD nariai Juozas Miškinis, Žydrūnas Preikša ir Vidmantas Adomonis. G. Petkaus nuotrauka

LOD narys Darius Musteikis gavo padėką už kontrolės komisijos pirmininko darbą. G. Petkaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Darius Norkūnas. G. Petkaus nuotrauka

LOD sekretoriato darbuotojas, ornitologas Marius Karlonas. G. Petkaus nuotrauka

LOD nariai Julius Morkūnas ir Modestas Ružauskas. G. Petkaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Vytautas Eigirdas. G. Petkaus nuotrauka

LOD Tarybos narys Žydrūnas Preikša. G. Petkaus nuotrauka

LOD ornitologas - ekspertas Julius Morkūnas. G. Petkaus nuotrauka

LOD direktorius Liutauras Raudonikis ir LOD biologas - ekspertas Gintaras Riauba. G.Petkaus nuotrauka

LOD narė Renata Mackevičienė. G.Petkaus nuotrauka

LOD narė Rūta Kembrytė. G.Petkaus nuotrauka

Padėka Laimonui Šniaukštai. G.Petkaus nuotrauka

Kalėdinio maratono apdovanojimai. G.Petkus

Laimonas ir Milda Šniaukštai užėmė antrąją vietą Kalėdiniame paukščių stebėjimo maratone. G.Petkaus nuotrauka

Sveikiname nugalėtoją Vytautą Eigirdą! G.Petkaus nuotrauka

Susirinkimo dalyviai. G. Petkaus nuotrauka

Kavos pertraukėlė. LOD narė Gretė Vaičaitytė. G. Petkaus nuotrauka

Gamtosaugos projektų vystymo fondo direktorius LOD narys Saulis Skuja. G. Petkaus nuotrauka


Reti stebėjimai

2017-07-24
Melanitta nigra
2017-07-07
Hieraaetus pennatus LOFK
2017-07-23
Alcedo atthis
2017-07-22
Ixobrychus minutus
2017-07-19
Merops apiaster
2017-07-21
Milvus milvus
2017-07-15
Circus cyaneus
2017-07-16
Merops apiaster
2017-07-16
Gavia arctica
2017-07-16
Acrocephalus dumetorum