2009 metu paukstis Juodasis gandras

 2009 metus Lietuvos ornitologų draugija skelbia juodųjų gandrų metais.

Rengiant metų paukščio programą buvo siekiama, kad informacijos rinkimo metodai būtų kuo įvairesni ir taip sudaryti sąlygas programoje joje dalyvauti visiems norintiems. Juodasis gandras- didelis, lengvai atpažįstamas paukštis, tačiau nelabai tinkamas masinėms akcijoms – gana paslaptingas, jautrus trikdymui, gyvenantis nuošaliose vietose. Rūšies apsauga tampa vis aktualesnė, todėl Lietuvos ornitologų draugija 2009- uosius metus  paskelbė juodojo gandro (Ciconia nigra) metais.

Kodėl juodasis gandras?
 
  • Juodųjų gandrų populiacija per paskutinius du dešimtmečius sumažėjo 20 procentų, naujausiais mokslinių tyrimų duomenimis Lietuvoje peri 650-950 porų.
  • Gandrų populiacijos būklė kelia nerimą dėl šios rūšies būklės ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, kadangi Lietuvoje peri maždaug 10 proc. Europinės populiacijos.
  • Lietuva, kartu su Latvija , Estija, Baltarusija ir Lenkija, nulemia juodųjų gandrų apsaugos būklę kontinente.

   Planuojant akciją, buvo stengiamasi, kad informacijos rinkimo metodika nebūtų sudėtinga ir, kad joje galėtų dalyvauti visi norintys. Akcijos tikslas – sukurti duomenų kaupimo sistemą, kuri bent kiek padės įvertinti juodųjų gandrų populiacijos būklę Lietuvoje.
 
    Kokie akcijos uždaviniai?

   1. Surinkti kiek galima išsamesnius duomenis apie lizdavietes ir maitinimosi bei telkimosi vietas.
   2. Kontroliuoti įstatymų laikymąsi lizdaviečių apsaugos teritorijose.
   3. Sutelkti visuomenę sprendžiant juodųjų gandrų apsaugos problemas.

    Kokia akcijos metodika?

   Akcija susideda iš dviejų dalių – mokslinės ir visuomeninės.

   Mokslinė akcijos dalis (Vykdo – ornitologai specialistai)   

   1. surinkti išsamius duomenis apie juodųjų gandrų lizdavietes
   2. kontroliuoti įstatymų laikymąsi

   Darbų metu bus vykdomas lizdaviečių monitoringas 18- oje rajonų, kur bus patikrinta ne mažiau 65- ių juodojo gandro lizdų. Darbus atliks ornitologų/specialistų grupė susidedanti iš 10- ies žmonių. Tyrimų metu bus fiksuojami visi pažeidimai dėl lizdaviečių apsaugos taisyklių nesilaikymo. Metų gale apibendrinti duomenys bus paskelbti LOD leidiniuose ir interneto svetainėje.

   Visuomeninei skirta akcijos dalis (Vykdo – visuomenė)

   1. nustatyti juodųjų gandrų maitinimosi bei telkimosi vietas
   2. vykdyti visuomeninį juodųjų gandrų lizdų apsaugos monitoringą
 
 
 
 

Reti stebėjimai

2020-01-26
Cygnus cygnus
2020-02-18
Cygnus cygnus
2020-02-19
Alcedo atthis
2020-02-18
Grus grus
2020-02-15
Cygnus cygnus
2020-02-09
Fringilla montifringilla
2020-02-09
Mareca penelope
2020-02-20
Cygnus cygnus
2020-02-20
Alauda arvensis
2020-02-20
Anser anser