2 proc. skirkite paukščių apsaugai

Kaip ir kiekvienai pelno nesiekiančiai organizacijai Lietuvos ornitologų draugijai yra svarbi iš gyventojų bei verslo gaunama parama. Ji draugijos nariams suteikia galimybę savanoriškai įgyvendinti įvairios apimties svarbias paukščių apsaugos ir globos iniciatyvas.

Kaip jūs galite prisidėti prie paukščių apsaugos?

Parama skiriant 2% nuo GPM

Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą galite paremti LOD, paskirdami 2% nuo valstybei sumokėtos pajamų mokesčio sumos. Tai galimybė Lietuvos piliečiui pačiam nuspręsti kaip turėtų būti panaudojami 2% nuo valstybei sumokėtos pajamų mokesčio sumos. Galima skirti ir 1 %.

  • Norint paskirti paramą LOD iniciatyvoms FR0512 formą reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
  • Patogiausias būdas pateikti prašymą - prisijungus prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos. Prisijungę, kairėje puslapio pusėje spauskite „Pildyti formą“. Paspauskite „Filtras“. Lentelėje į formos kodas įrašykite 512 ir paspauskite filtruoti. Žemiau prie formos paspauskite ant mėlyno gaublio.
  • Užpildytą formą būtina pateikti iki 2019 m. gegužės 2 d.

Formos pildymo pavyzdys:

Formą FR0512 v.4 pildykite tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nepildomas eilutes palikite tuščias.

1 – įrašykite savo asmens kodą
2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį)
3V – įrašykite savo vardą
3P – įrašykite savo pavardę
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite pildymo metus. Mokestinio laikotarpio punkte rašoma praeitų mokestinio laikotarpio metai – 2018.
6S – laukelį pažymėkite X ženklu
E1 – nurodykite paramos gavėjo eilutės numerį – 2
E2 – įrašykite paramos gavėjo įmonės kodą: 191692933 
E3 – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą: Lietuvos ornitologų draugija
E4 – įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį: 2% arba 1%
E5 – įrašykite kiek metų norėsite skirti 2% arba 1% gyventojų pajamų mokesčio mums.
Laikotarpis gali būti iki 5-erių metų. Jei visus metus norite remti mūsų organizaciją įrašykite – 2022

Draugijos rekvizitai:

Lietuvos ornitologų draugija 
Įm. kodas 191692933 
Adresas: Naugarduko g. 47–3, LT-03208, Vilnius 
Sąskaita paramai: LT787300010071486100 
Bankas: AB Swedbank

Parama pervedant lėšas į LOD sąskaitą

Prisidėkite prie savanoriškai vykdomų LOD narių paukščių apsaugos iniciatyvų padarydami pavedimą į draugijos sąskaitą LT787300010071486100.

Verslo parama

Esate verslo atstovai, kurie siekia įgyvendinti įmonės socialinę atsakomybę prisidedant prie gamtosauginių veiklų? Visuomet galite kreiptis į mus ir kartu rasime geriausią būdą, kaip tai padaryti! LOD kontaktai: Tel. 852130498, el. p.: lod@birdlife.lt.

Kam planuojama naudoti gautą paramą 2019 metais?*

Kelti inkilus pelėsakaliams. Paprastasis pelėsakalis – kadaise buvusi viena gausiausių plėšriųjų paukščių rūšių, šiandien tampa vis retesnė tiek mūsų šalyje, tiek ir visoje Europoje. Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Natūraliomis sąlygomis pelėsakaliai dažniausiai įsikuria apleistuose varninių paukščių lizduose, tačiau gerokai dažniau lizdai aptinkami įvairiose pastatų nišose bei specialiai jiems iškeltuose    inkiluose. Todėl tikimasi, kad iškelti specialūs inkilai padės gausinti šių retų paukščių skaičių Lietuvoje.

Pelėsakaliai. J. Morkūno nuotrauka.

Tęsti juodųjų čiurlių apsaugos iniciatyvą. Čiurliai peri įvairiose daugiaaukščių pastatų nišose – senų pastatų plyšiuose, stogo ventiliacijos angose, po palangių ar stogo skardomis, balkonų apdaila. Atliekant senų namų renovaciją čiurlių lizdavietės sunaikinamos, neretai žūsta ir perintys paukščiai ar jų jaunikliai. O nauji pastatai neturi užkampių bei plyšių, todėl tinkamų perėjimui vietų vis mažėja. Čiurlių apsaugos iniciatyvos metu siekiama supažindinti visuomenę su šia problema ir siekti kad renovuojant daugiabučius namus būtų įrengiamos alternatyvios lizdavietės kaip kompensacinė priemonė.

Juodųjų čiurlių būrelis virš miesto. V. Paškevičiaus nuotrauka.

Tvarkyti Paukščių apsaugai savarbias teritorijas (PAST):  Birvėtos šlapžemes, Svylos slėnio pievos.

Juodojo gandro lizdaviečių priežiūrai ir stebėsenai.

Juodasis gandras. K. Jarmalavičiaus nuotrauka

Žiemojančių paukščių globai. (Tik ekstremalių žiemų atveju paramą skirti vandens paukščiams).

Tęsti kitas iniciatyvas, gavus tikslinę verslo bei gyventojų paramą - žalvarnių, kukučių, uralinių pelėdų, didžiųjų dančiasnapių apsaugai.

Inkilas klykuolėms, didiesiems dančiasnapiams ar naminėms pelėdoms Tyrulių pelkės PAST. G. Riaubos nuotrauka.

*Priklausomai nuo LOD narių iniciatyvų ir gautos paramos dydžio, gali būti įgyvendintos ir kitos paukščių apsaugai ar globai skirtos veiklos.


Reti stebėjimai

2019-09-14
Falco vespertinus
2019-09-15
Sterna paradisaea
2019-09-14
Netta rufina
2019-09-08
Regulus ignicapilla
2019-09-13
Falco vespertinus
2019-09-12
Falco vespertinus
2019-09-07
Falco vespertinus
2019-09-03
Falco vespertinus
2019-09-13
Sternula albifrons
2019-09-12
Falco vespertinus