2 proc. skirkite paukščių apsaugai

Paremk

Kaip ir kiekvienai pelno nesiekiančiai organizacijai Lietuvos ornitologų draugijai yra svarbi iš gyventojų bei verslo gaunama parama. Ji draugijos nariams suteikia galimybę savanoriškai įgyvendinti įvairios apimties svarbias paukščių apsaugos ir globos iniciatyvas.

Kaip jūs galite prisidėti prie paukščių apsaugos?

Parama skiriant 2% nuo GPM

Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą galite paremti LOD, paskirdami 2% nuo valstybei sumokėtos pajamų mokesčio sumos. Tai galimybė Lietuvos piliečiui pačiam nuspręsti kaip turėtų būti panaudojami 2% nuo valstybei sumokėtos pajamų mokesčio sumos.

  • Norint paskirti paramą LOD iniciatyvoms FR0512 formą reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
  • Patogiausias būdas pateikti prašymą - prisijungus prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos. Visa aktuali informacija apie FR0512 pildymą ir pateikimą - VMI interneto svetainėje.
  • Užpildytą formą būtina pateikti iki 2018 m. gegužės 2 d.

Formos pildymo pavyzdys:

Formą FR0512 v.2 pildykite tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nepildomas eilutes palikite tuščias.

1 – įrašykite savo asmens kodą
2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį)
3V – įrašykite savo vardą
3P – įrašykite savo pavardę
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite pildymo metus. Mokestinio laikotarpio punkte rašoma praeitų mokestinio laikotarpio metai – 2017.
6S – laukelį pažymėkite X ženklu
E1 – nurodykite paramos gavėjo eilutės numerį – 2
E2 – įrašykite paramos gavėjo įmonės kodą: 191692933 
E3 – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą: Lietuvos ornitologų draugija
E4 – įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį: 2%
E5 – įrašykite kiek metų norėsite skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio mums.
Laikotarpis gali būti iki 5-erių metų. Jei visus metus norite remti mūsų organizaciją įrašykite – 2021

 

Draugijos rekvizitai:

Lietuvos ornitologų draugija 
Įm. kodas 191692933 
Adresas: Naugarduko g. 47–3, LT-03208, Vilnius 
Sąskaita paramai: LT787300010071486100 
Bankas: AB Swedbank

 

Parama pervedant lėšas į LOD sąskaitą

Prisidėkite prie savanoriškai vykdomų LOD narių paukščių apsaugos iniciatyvų padarydami pavedimą į draugijos sąskaitą LT787300010071486100.

 

Verslo parama

Esate verslo atstovai, kurie siekia įgyvendinti įmonės socialinę atsakomybę prisidedant prie gamtosauginių veiklų? Visuomet galite kreiptis į mus ir kartu rasime geriausią būdą, kaip tai padaryti! LOD kontaktai: Tel. 852130498, el. p.: lod@birdlife.lt.

 

Kam planuojama naudoti gautą paramą 2018 metais?*

Organizuoti urvinių ančių apsaugą. Urvinė antis plačiai paplitusi Europoje, tačiau Lietuvoje pagrindinė šių spalvingų paukščių populiacija telkiasi beveik išimtinai Kuršių marių apylinkėse. Pastarąjį dešimtmetį mūsų šalyje pastebima urvinių ančių skaičiaus mažėjimo tendencija, todėl būtina imtis papildomų jų apsaugos priemonių – dirbtinių lizdaviečių įrengimo bei nendrynų mažinimo Kuršių nerijoje.

Urvinė antis. V. Paškevičiaus nuotrauka.

 

Tęsti bitininkų apsaugos iniciatyvą. Nors bitininkai natūraliai randa kur įsikurti Lietuvoje, tačiau jų lizdavietės dažnai nukenčia dėl žmogaus veiklos, todėl reikalinga perėjimo vietų apsauga.

Bitininkas. J. Morkūno nuotrauka.

 

Kelti inkilus pelėsakaliams. Paprastasis pelėsakalis – kadaise buvusi viena gausiausių plėšriųjų paukščių rūšių, šiandien tampa vis retesnė tiek mūsų šalyje, tiek ir visoje Europoje. Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Natūraliomis sąlygomis pelėsakaliai dažniausiai įsikuria apleistuose varninių paukščių lizduose, tačiau gerokai dažniau lizdai aptinkami įvairiose pastatų nišose bei specialiai jiems iškeltuose    inkiluose. Todėl tikimasi, kad iškelti specialūs inkilai padės gausinti šių retų paukščių skaičių Lietuvoje.

Pelėsakaliai. J. Morkūno nuotrauka.

 

Tęsti juodųjų čiurlių apsaugos iniciatyvą. Čiurliai peri įvairiose daugiaaukščių pastatų nišose – senų pastatų plyšiuose, stogo ventiliacijos angose, po palangių ar stogo skardomis, balkonų apdaila. Atliekant senų namų renovaciją čiurlių lizdavietės sunaikinamos, neretai žūsta ir perintys paukščiai ar jų jaunikliai. O nauji pastatai neturi užkampių bei plyšių, todėl tinkamų perėjimui vietų vis mažėja. Čiurlių apsaugos iniciatyvos metu siekiama supažindinti visuomenę su šia problema ir siekti kad renovuojant daugiabučius namus būtų įrengiamos alternatyvios lizdavietės kaip kompensacinė priemonė.

Juodųjų čiurlių būrelis virš miesto. V. Paškevičiaus nuotrauka.

Tvarkyti Paukščių apsaugai savarbias teritorijas (PAST): Kretuono mažąsias saleles, Kalvių karjerą, Birvėtos šlapžemes, Svylos slėnio pievas.

 

Žiemojančių paukščių globai. (Tik ekstremalių žiemų atveju paramą skirti vandens paukščiams).

Žiemojantys vandens paukščiai Kaune. G. Petkaus nuotrauka.

 

Tęsti kitas iniciatyvas, gavus tikslinę verslo bei gyventojų paramą - žalvarnių, kukučių, uralinių pelėdų, didžiųjų dančiasnapių apsaugai.

Inkilas klykuolėms, didiesiems dančiasnapiams ar naminėms pelėdoms Tyrulių pelkės PAST. G. Riaubos nuotrauka.

 

*Priklausomai nuo LOD narių iniciatyvų ir gautos paramos dydžio, gali būti įgyvendintos ir kitos paukščių apsaugai ar globai skirtos veiklos.

 

Kam buvo panaudota 2016 metais gauta parama?

Žiemojančių paukščių globai. Vietiniams ūkininkams suteikus paramą lesalu ir panaudojant dalį iš gyventojų gautų 2% nuo GPM paramos lėšų, jau šeštus metus buvo lesinami Kaune žiemojantys vandens paukščiai. Tai didžiausia vandens paukščių, tame tarpe gulbių nebylių žiemovietė Baltijos šalyse, todėl užėjus šaltesniems orams paukščiams nebeužtenka natūralių maisto išteklių, o pasitraukti į kitas vietas jie jau nebegali jei aplinkiniai vandens telkiniai yra padengti ledu. LOD taip pat rūpinosi Vilniuje, Kaune, Trakuose, Raseiniuose įrengtose lesyklose besimaitinančiais žvirbliniais paukščiais.

Metų paukščiui – juodajam čiurliui. Vasarą buvo gauta ir verslo parama – įmonės „Western Union“ darbuotojai savanoriškai pagamino ir padovanojo LOD 700 inkilų. Siekiant kad inkilai tarnautų ilgiau, jie buvo dažomi, sutvirtinami, pritvirtinamas kabinimo mechanizmas. Šiam tikslui buvo naudojami iš gyventojų gautų 2% nuo GPM paramos lėšos. Visi inkilai paskirti 2016 metų paukščiui – juodajam čiurliui – ir kabinami miestų žaliosiose zonose Vilniuje, Druskininkuose, Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje ir kituose šalies miestuose. Talkose kabinant inkilus dalyvavo daugiau kaip 80 savanorių!

Paukščių apsaugai svarbių teritorijų tvarkymui. Naudojant 2% paramą, buvo vykdomi gamtotvarkos darbai Kretuono ežero paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje. Be šios vietos, savanoriškai tvarkytos dar kelios paukščių apsaugai svarbios teritorijos – Kalvių karjeras, Niedaus ež. sala.

Bitininkų perėjimų vietų apsaugai. Naudojant iš gyventojų paramos gautas lėšas 2016 metais pradėta bitininkų globos iniciatyva. Nors šie paukščiai natūraliai randa kur įsikurti Lietuvoje, tačiau jų lizdavietės dažnai nukenčia dėl žmogaus veiklos, todėl pernai metais buvo organizuojama perėjimo vietų apsauga Vilniaus bei Jurbarko raj.

Žalvarinių, uralinių pelėdų, kukučių, didžiųjų dančiasnapių apsaugai. Iš UAB Palink (prekybos tinklo „IKI“) tikslingai skirtos paramos buvo tęsiami žalvarnių, uralinių pelėdų bei kukučių apsaugos darbai – keliami ir atnaujinami inkilai, tikrinamas jų užimtumas planuojamos naujos jų apsaugos iniciatyvos. Kukučių inkilai patobulinti, kad juose galėtų įsikurti ir kitos saugomos paukščių rūšys – lututės, uldukai. Be to, išplėsta inkilų didiesiems dančiasnapiams kėlimo geografija – 20 vnt., kartu su Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojais, iškelta Platelių ež, pakrantėse.

Žuvininko, juodojo gandro, jūrinių erelių lizdų atkūrimui. LOD savanorių Dariaus Musteikio ir Egidijaus Adomaičio pastangomis iš verslininkų gavus paramą atkurtas erelio žuvininko lizdas Šešuolėlių pelkėje, juodojo gandro lizdai Zarasų rajone Pažemio miške, jūrinio erelio lizdai prie Degučių, Zarasų rajone ir Tiliūniškėse prie Antalieptės marių.

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems LOD savanoriams, kartu su sekretoriato darbuotojais organizavusiems ir aktyviai dalyvavusiems LOD savanoriškose paukščių apsaugos ir globos akcijose: Egidijui Adomaičiui, Povilui Ignatavičiui, Dariui Musteikiui, Audriui Norkūnui, Viliui Paškevičiui, Antanui Petraškai, Sauliui Skujai, Birutei Stukienei, Laimonui ir Mildai Šniaukštoms, Vilmai Žemaitienei ir kitiems LOD nariams, talkinusiems savanoriškose iniciatyvose. Stacionarias lesyklas prižiūrėjo: Juozas Miškinis, Gediminas Eigirdas (Kaune), Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos moksleiviai (Raseiniuose), Vilma Žemaitienė (Trakuose), Ramutė ir Vidmantas Adomoniai, Eglė Selevičiūtė, Mantas Jurevičius, Ingrida Meškinytė, Stanislovas Patkauskas (Vilniuje).

Dėkojame bendrovėms  UAB „Juragiai“, AB „Kauno grūdai“ prisidėjus grūdais ir pašarais lesinant žiemojančius vandens paukščius Kaune. UAB „Juragiai“ skyrė – 1t kviečių, AB „Kauno grūdai“ – 1,04 t. pašarų, 8 maišus smulkintų kukurūzų ir miežių.

Taip pat dėkojame LOD nariams, verslininkams Kęstučiui Čepėnui ir Vytautui Sabaliauskui, parėmusiems erelio žuvininko dirbtinų lizdų įrengimą.


Reti stebėjimai

2019-01-21
Branta leucopsis
2019-01-20
Fringilla montifringilla
2019-01-20
Turdus viscivorus
2019-01-20
Ardea alba
2019-01-20
Anas crecca
2019-01-20
Circus cyaneus
2019-01-20
Ardea alba
2019-01-19
Hydrocoloeus minutus
2019-01-19
Sturnus vulgaris
2019-01-19
Erithacus rubecula